Projektid

Lõpetatud projektid:

2012 - 2013   Koiva-Mustjõe maastikukaitseala osa Eesti mardikate elurikkuse suurenemisel2012 - 2013   Emajõe-Suursoo ala vooluveekogude ja nende lähiümbruse mardikate uuring

KIK_2272_Emajoe_Suursoo_mardikate_uuring.pdf


2012             Hahkkaruslase ja tume-nõlvaöölase uusi leiukohti Harjumaal ja Ida-Virumaal

KIK_3785_hahkkaruslane_nolvaoolane_2012.pdf


2011 - 2012   Mardikate inventuur Väike- ja Suur-Emajõe piirkonnas

KIK_269_Emajoe_mardikate_inventuur.pdfToetab Keskkonnainvesteeringute Keskus