Uudised

Koiva-Mustjõe maastikukaitseala haruldased mardikad

Putukamaailm    30.04.2013
Koiva-Mustjõe maastikukaitsealal on oluline roll Eesti mardikate elurikkuse suurenemisel. Hästi liigendatud maastik on sobiv lõuna poolt Eestisse levivatele liikidele. Siin on leidnud endale elupaiga mitmed haruldased mardikalised. Koiva jõe äärne puisniit on Eestis ainsaks leiukohaks paljudele putukaliikidele, näiteks herilsikule Plagionotus detritus. Seda herilase värvides mardikalist võib kohata juuni algusest juuli lõpuni värskelt surnud tammede tüvedel päikesepaistel vilkalt liikumas.

Herilsikk
Foto: Arne Ader 
Loe lisaks »    Kommentaarid: 1

Emajõe Suursoo ala mardikate uuring

Putukamaailm    30.04.2013
Valmis projekti "Emajõe-Suursoo ala vooluveekogude ja nende lähiümbruse mardikate uuring" aruanne. 


Mardikapüügi akenpüünis Emajõe kaldaroostikus Praagal.

Loe lisaks »    Kommentaarid: 0

Hahkkaruslase uusi leiukohti Harjumaal

Putukamaailm    29.11.2012
Valmis projekti "Hahkkaruslase ja tume-nõlvaöölase uusi leiukohti Harjumaal ja Ida-Virumaal" aruanne. Uuringu eesmärgiks oli hahkkaruslase (Phragmatobia luctifera) ja tume-nõlvaöölase (Chersotis andereggii) uute leiukohtade leidmine teadaolevatega piirnevatel aladel, vanade leiuandmete piirkondades ning uutes sobiva biotoobiga kohtades.


Loe lisaks »    Kommentaarid: 0

Mardikate inventuur Väikese ja Suure Emajõe piirkonnas

Putukamaailm    30.04.2012
Lõpule on jõudnud projekt "Mardikate inventuur Väikese ja Suure Emajõe piirkonnas". Projekti eesmärgiks oli selgitada Väikese ja Suure Emajõe piirkonnas mardikate liigiline koosseis ning nimetatud veesüsteemi osa haruldaste mardikaliikide kiirel levikul Eestis.

Hypera arundinis

Hypera arundinis (Paykull, 1792)

Loe lisaks »    Kommentaarid: 0

Acalles camelus

Uno Roosileht    25.05.2010

Acalles camelus (Fabricius, 1792)


 

Perekond Acalles on Eestis esindatud kahe liigiga. Neist A. echinatus (Germar, 1824) on Põhja-Eestis, eriti Tallinna ümbruses hästi levinud ja teda on leitud laialehistest metsadest sõelapüügiga kõdust, kahaga okstelt ja ka kuivanud okstelt tegutsemas. A. camelus on samuti seotud laialehiste metsadega. Liigi avastas Eestis Valentin Soo 1972. aastal Saaremaalt Mõntu pargist metsakõdust sõelapüügiga – 22.06.1972, 3 isendit. Samas 27.06.1972 leidis V. Soo veel kolm isendit. Täpselt seitse aastat hiljem leidis V. Soo sõelapüügiga veel kaks isendit – 22.06.1979. Mõntu park on siiani selle liigi ainus teadaolev elupaik Eestis.


Nendele andmetele tuginedes proovisin ise ka seda haruldast kärsakaliiki leida, kuid mitmetele pargi külastustele vaatamata ei ole see õnnestunud. Kusjuures on proovitud koguda nii sõelapüügiga, kahaga okstelt raputatud kui kuivanud oksi vaadeldes, otsides analoogiat tavalisema liigiga A. echinatus. Selle aasta maikuus oli mul järjekordne võimalus külastada Mõntu parki. Pargi servas seistes püüdsin igati mõistatada, kuidas veel otsida, et liiki A. camelus tabada. Siis taipasin. Madala rohu tõttu olid mahalangenud poolmädanenud puude oksad hästi nähtavad. Südasuvel on nad kindlasti pikema rohu tõttu vähem märgatavad. Niisiis neid maas lamavaid oksi takseerides leidsingi oksa alt kärsaka istumas. Kas ta tarvitab toiduks midagi sealt poolmädalt oksalt või on neid oksi vaja vastsete arenguks, seda ma veel ei tea. Liigi säilimise huvides oleks pargi hooldajatel hea teada, et suurte puude alt neid vanu poolmädasid oksi mitte kokku ei riisutaks ega kogutaks. Sellega hävitataks võimalus haruldase liigi säilimiseks Eestis.


Loe lisaks »    Kommentaarid: 0

Demetrias imperialis

Putukamaailm    10.04.2010


Jooksikut Demetrias imperialis, on ümberkaudsetes maades leitud Lõuna-Rootsis, Ahvenamaal, Lätis ja Leedus. Sellise leviku puhul on tore eeldada, et liiki võiks  esineda ka Eestis. 10.04.2009 leidis Uno Roosileht ühe isendi  Laelatust mererannast uhtmetest. Hiljem juunis-juulis lisandus Laelatule teinegi leiukoht - Pikasilla, kus seda jooksikut koguti kahaga rohust õõtsikul.Loe lisaks »    Kommentaarid: 1